tr
 

Matplaneta Wrocław

Matematyka dla dzieci wroclaw

Czy uwierzysz, że Twoje dziecko ma w sobie gigantyczny potencjał matematyczny?

Wiemy, dla wielu rodziców brzmi to niemal nierealnie, bo przecież matematyka to często zmora uczniów i jeden z najbardziej stresujących, nielubianych i uważanych za trudny przedmiotów.

Więc jak to?

Okazuje się, że świat matematyki może być porywający i wciągający, jak ulubiona gra komputerowa Twojego dziecka.

Tak fascynujący, że trudno się oderwać.

Kluczem do tego jest nauka matematyki w sposób kreatywny, innowacyjny, otwarty na stosowanie wielu strategii, oparty na doświadczaniu i odkrywaniu, wyzwalający wewnętrzną motywację dziecka. Tak, aby pociechy na lekcji czuły się jak mali podróżnicy, odkrywający przeróżne matematyczne drogi i rozwiązania.

Aby mogli dotknąć i zobaczyć ją na własne oczy.

FERMAT

FERMAT

MATEMATYKA DLA DZIECI W WIEKU 4 – 5 lat

Podczas dwóch pierwszych lat nauki dzieci zostają wprowadzone w świat ciągów liczb, figur geometrycznych, ułamków. Rozwiązują problemy logiczne przy użyciu różnych metod i ilustracji. Zadania są dostosowywane do możliwości grupy. 

ZAKRES PROGRAMU: ROK 1
 • Zadania logiczne
 • Czy między liczbami są liczby?
 • Liczby naturalne – działania w zakresie 1 – 10, pojęcia mniej, więcej, równo, x razy więcej / mniej, o x więcej/mniej, szacowanie wielkości i ilości, ciągi liczb, liczby parzyste i nieparzyste
 • Ułamki zwykłe – nazywanie ułamków
 • Zbiory – podobieństwa i różnice, części wspólne, zbiory łączne, rozłączne
 • Nierówności liczbowe
 • Obserwowanie i tworzenie wzorów, szlaczków i ciągów, segregowanie przedmiotów
 • Geometria – podstawowe figury geometryczne i ich cechy, porównania figur, pojęcie symetrii
 • Zadania logiczne – wnioskowanie z podanych danych
 • Tworzenie diagramów jako sposobu ilustrowania problemów matematycznych
 • Wstęp do kombinatoryki – tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd. Użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami w przestrzeni
ZAKRES PROGRAMU: ROK 2
 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji
 • stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria – kontynuacja, pole figur, figury trójwymiarowe
 • Operacje na liczbach naturalnych – dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb
 • Liczby ujemne
 • Ułamki zwykłe – kontynuacja
 • Wzory powtarzalne i wzory rosnące
 • Kolejność zdarzeń, czas
 • Operacje na pieniądzach
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji oraz prawdopodobieństwo
 • Kombinatoryka – kontynuacja
PASCAL

PASCAL

MATEMATYKA DLA DZIECI W WIEKU 6 – 7 lat

Kolejny poziom ma charakter spiralny. Do poszczególnych realizowanych tematów wracamy w kolejnych semestrach, aby je pogłębiać wraz z rozwojem intelektualnym dziecka. Na tym etapie dzieci zapoznają się m.in. z liczbami pierwszymi, elementami kombinatoryki, miarami, bryłami. 

ZAKRES PROGRAMU: ROK 1
 • Czy między liczbami są liczby?
 • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
 • Figury geometryczne – porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
 • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
 • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
 • Iteracje
 • Parzystość
 • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
 • Nierówności liczbowe
 • Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia
 • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
 • Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)
ZAKRES PROGRAMU: ROK 2
 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej
 • Wstęp do programowania
 • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
 • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków
 • Nieskończoność
 • Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieństwo
 • Operacje na pieniądzach
 • Kombinatoryka – kontynuacja
PITAGORAS

PITAGORAS

MATEMATYKA DLA DZIECI W WIEKU 8 – 9 lat

Na tym etapie dzieci rozwiązują zadania m. in. z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa, określają i porównują szansy zajścia zdarzenia. Mierzą się z zadaniami optymalizacyjnymi – szukają minimum i maksimum. Poznają pojęcie nieskończoności, porównują liczebność zbiorów. 

ZAKRES PROGRAMU: ROK 1
 • Zadania logiczne
 • Ułamki zwykłe – nazywanie, porównywanie, tożsamości ułamkowe, czyli różne sposoby przedstawiania tego samego ułamka
 • Ciągi liczbowe, obserwowanie reguły, kontynuowanie
 • Nieskończoność – pojęcie nieskończoności, porównywanie liczebności zbiorów
 • Sumy – sumy wieloskładnikowe, układanie działań spełniających zadany warunek
 • Potęgi 2
 • „Kształty” liczb
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, określenie i porównywanie szansy zajścia zdarzenia.
 • Geometria – porównanie kształtów figur . Trójkąt – boki, kąty, powierzchnia.
 • Wielokąty – cechy charakterystyczne
ZAKRES PROGRAMU: ROK 2
 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
 • Programowanie
 • Ułamki zwykłe – kontynuacja, ułamki dziesiętne
 • Ciągi i ich sumy czyli szeregi
 • Parkietaż – pokrycie płaszczyzny wielokątami.
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, cz. II
 • Zadania optymalizacyjne – szukanie minimum i maksimum
 • Liczby całkowite, przekształcenia na liczbach
 • Działania na zbiorach
 • Szacowanie
 • Przekształcenia geometryczne figur
 • Matematyczne origami
EULER

EULER

MATEMATYKA DLA DZIECI W WIEKU 10 – 11 lat

Na tym poziomie dzieci poznają m. in. podstawowe funkcje trygonometryczne, dowiadują się czym są, co opisują, odkrywają zależności między nimi. Zgłębiają tajniki liczb zespolonych, równań liniowych i kwadratowych. 

ZAKRES PROGRAMU: ROK 1
 • Zadania logiczne
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
 • Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego
 • Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb
 • Matematyczne origami
 • Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania
 • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji
ZAKRES PROGRAMU: ROK 2
 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
 • Wielościany – powierzchnia i objętość
 • Ułamki okresowe – własności, zamiana na ułamek zwykły
 • Interesujące punkty trójkąta – (np. środek ciężkości), własności
 • Równania liniowe i kwadratowe, rozwiązywanie, opisywanie nimi rzeczywistości
 • Matematyczne origami
 • Arytmetyka modulo – operacje na resztach z dzielenia
 • Rachunek prawdopodobieństwa, określanie i porównywanie prawdopodobieństw, paradoksy.
 • Podstawowe funkcje trygonometryczne, czym są, co opisują, zależności między nimi
 • Liczby zespolone, czym są i po co są
GAUSS

GAUSS

MATEMATYKA DLA DZIECI W WIEKU 12 – 13 lat

Dzieci mierzą się z równaniami z niewiadomą, rozwiązują i opisują za ich pomocą konkretną sytuację. Poznają grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.

Poznają pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji, trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory, metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne. 

ZAKRES PROGRAMU: ROK 1
 • Zadania logiczne
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
 • Grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.
 • Gry matematyczne
 • Trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory
 • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
 • Zadania logiczne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – określanie ilości kombinacji i szansy ich wystąpienia
 • Potęgi 2
 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji
ZAKRES PROGRAMU: ROK 2
 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
 • Wielokąty – pola powierzchni, kąty
 • Arytmetyka modulo – działania, tożsamości na resztach z dzielenia
 • Gry matematyczne cz. II
 • Kryptografia czyli o kodowaniu
 • Równania z niewiadomą, rozwiązywanie, opisywanie za ich pomocą konkretnej sytuacji.
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo ilustrowane graficznie cz. II
 • Teoria gier – opracowywanie strategii wygrywającej
 • Matematyczne origami